Subsidie

Koopsubsidie
De overheid hecht veel waarde aan het eigen woningbezit. Om dit eigen woningbezit te bevorderen is de Koopsubisidie in het leven geroepen.De Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten en heeft als doel om meer mensen met een lager inkomen in de gelegenheid te stellen een eigen woning te kunnen kopen. Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn diverse voorwaarden vastgesteld, zoals koopsom en de hoogte van het inkomen. Deze zijn vastgelegd in de Wet bevordering eigen woning (Wbe).

Senternovem is de uitvoerende instantie. Wilt u weten of u voor koopsubsidie in aanmerking komt of actuele informatie bekijken? Kijk dan op www.senternovem.nl of stap binnen bij uw Finenzo-adviseur.
 
Ieder jaar wordt door de overheid een budget voor koopsubsidie(s) vastgesteld. Het kan dus zijn dat er aan het einde van het jaar geen koopsubsidie meer wordt verleend. Blijf dus niet te lang wachten met uw aanvraag! Uw Finenzo-adviseur rekent u niet alleen voor of u in aanmerking komt voor koopsubsidie, maar verzorgt ook voor u uw subsidieaanvraag. Stap dus binnen bij uw Subsidiespecialist!
 
Starterslening
In plaats van koopsubsidie, is het ook mogelijk dat u op lokaal niveau in aanmerking komt voor een subsidieregeling, de zogenaamde Starterslening. De Starterslening is een initiatief van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De lening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor u als koper.

De SVn is het uitvoerend orgaan en behandelt inmiddels voor meer dan 200 gemeenten de aanvragen. Elke gemeente kan op basis van lokaal beleid de voorwaarden vaststellen. Bij de meeste gemeenten geldt een beperkt budget. Dus informeer vooraf bij de genoemde contactpersonen wat er voor dat jaar nog mogelijk is. Dit kan namelijk per gemeente sterk verschillen. Kijk voor een overzicht van alle deelnemende gemeenten, de voorwaarden en aanvraagprocedure op www.svn.nl of stap bij uw Finenzo adviseur binnen!
 
De Starterslening is een bij aanvang renteloze lening van (bij de meeste gemeenten) maximaal € 40.000,- . Deze lening wordt verstrekt voor maximaal 30 jaar en is een aanvullende lening in de vorm van een tweede hypotheek. Na drie jaar wordt, op basis van uw persoonlijke situatie op dat moment, bekeken of er rente en aflossing over de Starterslening betaald kan worden. De Starterslening wordt aangepast aan uw nieuwe, persoonlijke situatie. Voor de Starterslening wordt een tweede hypotheek gevestigd op de woning.
 
Uw Finenzo-adviseur rekent u niet alleen voor of u in aanmerking komt voor een Starterslening, maar verzorgt ook voor u de aanvraag. Stap dus binnen bij uw Subsidiespecialist!
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Zijn uw voeten goed verzekerd?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?


Klik hier!