Voor ieder moment een oplossing

Echtscheiding

U heeft besloten uit elkaar te gaan. Maar dan? Hoe gaat u uw zaken goed regelen. Een echtscheiding is een emotionele aangelegenheid en er komt heel wat bij kijken. Kunt u in het huis blijven wonen waar u nu woont? Krijgt u alimentatie of moet u alimentatie betalen? Hoeveel is dat dan? Maar ook verdeling van de inboedel en de verzorging van de kinderen zijn vragen waar u mee te maken krijgt.
 
Om een scheidingsproces te starten is uit de praktijk gebleken dat eerst een gesprek met een financieel adviseur en daarna met een mediator of advocaat het beste op elkaar aansluiten. Uw adviseur kan bepalen wie van de partners de financiële lasten van de woning kan dragen. Ook kan hij u helpen bij het uitzoeken van de diverse zaken rondom uw verzekeringen en pensioen. Met deze gegevens kunt u naar een mediator of advocaat. Zij kunnen samen met u de scheiding verder afwikkelen.
 
De woning
Heeft u een eigen woning op het moment dat u gaat scheiden? Dan moet u gaan bepalen of één van de partners in het huis blijft wonen. Of dat u er beiden voor kiest de woning te verkopen.
 
Behoud eigen woning
Hierbij is het belangrijk dat de partner die in het huis wil blijven wonen wel de hypotheeklasten kan dragen. Ook zal de andere partner aanspraak kunnen maken op eventuele overwaarde.
 
De partner die in het huis blijft wonen, kan de vertrekkende partner uitkopen. Uitkopen kan door bijvoorbeeld andere bezittingen dan de woning toe te wijzen aan de vertrekkende partner. Meestal is de overwaarde echter hoger, waardoor er een lening of tweede hypotheek afgesloten moet worden om de vertrekkende partner uit te kopen. In de berekening van de hypotheeklasten dient hier dan ook rekening mee te worden gehouden. Is er geen overwaarde? Dan zal de vertrekkende partner aan de schulden moeten meebetalen.
 
De financieel adviseur verzamelt alle stukken voor een definitief akkoord van de bank. Dit akkoord komt er niet eerder dan dat de scheiding is ingeschreven in de registers. Dus pas nadat u volledig bent gescheiden, kunt u eigenaar worden van de huidige woning. Alles wordt dan bekrachtigd (passeren) bij de notaris en ieder gaat zijn weg.
 
Hierbij wordt een akte van Verdeling en Levering opgesteld. Dit is een akte waaruit blijkt dat de vertrekkende partner de woning verlaat en het eigendom overdraagt aan de achterblijvende partner voor een bedrag wat is overeengekomen in het convenant.
 
Verkoop woning
Wilt u beiden niet in het huis blijven wonen? Dan zal deze verkocht moeten worden. U krijgt dan te maken met de bijleenregeling. De overwaarde door de verkoop van de woning moet verdeeld worden. Het deel van de overwaarde valt onder de eigenwoningreserve. Koopt u binnen vijf jaar een andere woning, dan bent u verplicht het deel van de overwaarde in de nieuwe woning te stoppen om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.
 
Indien de woning wordt verkocht en er is een verlies, dan zal dit verlies ook samen gedeeld moeten worden. De verdeling hiervan zal geregeld worden bij de notaris op het moment dat de woning wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
 
Inboedelverdeling
De kans is groot dat u samen flink wat gezamenlijke bezittingen heeft opgebouwd. Bij een scheiding zullen deze dan ook moeten worden verdeeld. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of heeft u een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen, dan hebben beide partners recht op de helft van de inboedel.
 
Wanneer u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden of een relatie heeft op basis van partnerschapvoorwaarden, dan is al bepaald hoe de inboedel verdeeld zou gaan worden bij een scheiding.
 
Verzekeringen & pensioenen
Niet alleen de woning en uw inboedel, maar ook de waarde van de gezamenlijke verzekeringen en het opgebouwde pensioen moet verdeeld worden. Beide partners hebben recht op de helft van het opgebouwde pensioen.
 
Ook de waarde die is opgebouwd in bijvoorbeeld kapitaalverzekeringen, levensverzekeringen en lijfrentes moet verdeeld worden. De waarde van deze verzekeringen heet de afkoopwaarde. De afkoopwaarde is de waarde van de verzekering op de peildatum van de verdeling.
 
Alimentatie
Wanneer u uit elkaar gaat kan het zijn dat u recht heeft op alimentatie of dat u alimentatie aan uw ex-partner moet betalen. Vaak is dit het geval wanneer een van de partners niet in staat is om financieel voor zichzelf te zorgen. De andere partner zal dan hiervoor alimentatie moeten betalen.
 
Kinderalimentatie
Wanneer er kinderen jonger dan 21 jaar bij de scheiding betrokken zijn, dient de partner kinderalimentatie te betalen aan de partner waarbij de kinderen in huis gaan wonen. Deze kosten zijn dan ook bedoeld voor de verzorging en opvoeding van de kinderen.
 
Samen kunt u afspreken hoe hoog het bedrag van de alimentatie moet zijn. De rechter zal uiteindelijk beslissen of het bedrag redelijk is. Komt u er met uw ex-partner niet uit? Dan kunt u een verzoek indienen bij de rechter. Die zal dan beslissen wat de hoogte van de alimentatie wordt.
 
Hoe wordt een scheiding vastgelegd?
Alle zaken die bij een scheiding aan bod komen moeten worden vastgelegd. Dit gebeurt in verschillende stappen en documenten:
 
Convenant
Het convenant is een overeenkomst die beide partners samen met een advocaat maken. Hier staan afspraken in over alimentatie, wie krijgt de woning, verdeling van de inboedel en het pensioen. Ook worden de kinderen genoemd en hoe de omgangsregeling is die u met elkaar heeft afgesproken. Het is eigenlijk een overeenkomst om uw huwelijk zo goed mogelijk te af te ronden, zonder elkaar het leven onmogelijk te maken.
 
Vonnis
Een vonnis is een convenant dat wordt bekrachtigd door een rechter. Hiermee spreekt men de echtscheiding officieel uit.
 
Inschrijving bij de gemeentelijke registers
De scheiding, het vonnis, moet worden ingeschreven in het echtscheidingsregister van de gemeente. Vaak zorgt de advocaat daarvoor. Een uittreksel daarvan is niet alleen relevant voor de bank en de notaris, maar ook voor u. Als de scheiding niet wordt ingeschreven, bent u officieel niet gescheiden.
 
Informatie of  Afspraak maken
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Zijn uw voeten goed verzekerd?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?


Klik hier!