Als zelfstandig ondernemer moet u voor uw eigen pensioen zorgen. Daarbij kunt u verschillende onderdelen onderscheiden:
1) Arbeidsongeschiktheidspensioen
2) Ouderdomspensioen
3) Nabestaandenpensioen

1. Arbeidsongeschiktheidspensioen
Het arbeidsongeschiktheidspensioen is de voorziening waarmee inkomen wordt verzekerd, vanaf het moment dat u arbeidsongeschikt bent. Meestal wordt dit geregeld door middel van het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is vaak één van de eerste verzekeringen die u als zelfstandig ondernemer afsluit.2. Ouderdomspensioen
Om ervoor te zorgen dat u na uw 65ste niet alleen hoeft rond te komen van een AOW-uitkering, kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:
a. Voortzetten van de pensioenregeling van uw werkgever, voordat u zelfstandige was. In veel gevallen is het mogelijk om deze 10 jaar voort te zetten. Let er hierbij op dat de premie slechts gedurende 3 jaar kan worden afgetrokken en kijk ook goed naar de kosten. Nu moet u ook het werkgeversdeel zelf betalen! Voortzetten van de oude pensioenregeling heeft als voordeel dat het nabestaandenpensioen is geregeld en dat de opbouw ook doorloopt als u arbeidsongeschikt wordt.
b. Aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Sommige ZZP-ers (ZZP = Zelfstandige Zonder Personeel), zoals bijvoorbeeld schilders, hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een beroepspensioenfonds of bedrijfstakpensioenfonds. Dit is echter niet mogelijk bij elk bedrijfstakpensioenfonds. Neem daarom contact op met het betreffende fonds om te informeren naar uw mogelijkheden.
c. (Fiscale) oudedagsreserve. Een deel van de winst van uw bedrijf kunt u inzetten als oudedagsreserve. Hier zijn wel enige (fiscale) voorwaarden aan verbonden. Een oudedagsreserve is een voorziening waarover u voorlopig nog geen belasting hoeft te betalen. Dit is echter nog geen pensioenregeling!
d. Lijfrenteaftrek. Naast de reguliere lijfrentepremieaftrek, zijn er speciale mogelijkheden voor u als ondernemer. U kunt bijvoorbeeld (een deel van) uw oudedagsreserve en de stakingswinst omzetten in een lijfrente. De hoogte van de lijfrentepremieaftrek hangt af van uw leeftijd op het moment dat u met de onderneming stopt.

3. Nabestaandenpensioen
Tot slot is het belangrijk om na te denken over de vraag hoe u ervoor zorgt dat uw nabestaanden voldoende inkomen hebben wanneer u komt te overlijden. Het kan zijn dat u op basis van een oude pensioenregeling bij een vorige werkgever of via een bijverzekering een eventueel tekort kunt aanvullen.

Het op peil brengen en houden van uw ouderdoms-, nabestaanden en arbeidsongeschiktheidspensioen vraagt om maatwerk. Samen met u werken wij dit graag voor u uit in een Financieel Plan, zodat u onbezorgd kunt ondernemen!
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Zijn uw voeten goed verzekerd?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?


Klik hier!