Zzp'er

U bent niet doorsnee


Bent u een standaard zzp’er? U bent consultant, een goed vakman of misschien drijft u een webwinkel. Toch wordt u allen geschaard onder één noemer: de zzp’er. De overeenkomsten die er zijn, is dat u ondernemer bent en geen personeel in dienst heeft. Iedereen heeft zijn eigen discipline, zijn eigen insteek en visie op de toekomst. En waar de een geniet van de zelfstandigheid, ziet de ander zijn werkzaamheden als opstap naar een groter bedrijf.
 

Net als u geen doorsnee zzp’er bent, zijn er voor verzekeringen en financieringen geen standaardoplossingen. Bij Finenzo weten we dat en kijken we samen met u naar de risico’s en de kosten die er verbonden zijn aan uw financiële zekerheid.

Voorbeelden vanuit de praktijk
 

Verzeker alleen wat bij u past

Zelfstandig zijn is leuk, maar brengt - zeker voor kleinere bedrijven - risico’s met zich mee die het privéleven kunnen aantasten. En u hebt hier lang niet altijd invloed op. Schade bij opdrachtgevers, wanbetalers of diefstal, maar ook ziekte, zijn daar een aantal voorbeelden van.
 

Werkzaamheden en risico’s die u als zelfstandige loopt, mogen uw financiële privéleven niet negatief beïnvloeden. Dat geldt voor de verzekeringen die u afsluit en de daaraan gekoppelde premie, maar ook voor de risico’s die u zowel privé als bedrijfsmatig loopt. Voor zelfstandigen is het sociale vangnet beperkt, daarom zijn bedrijfsschadeverzekeringen en een arbeidsongeschiktheidverzekering van belang. Verzekeringsmaatschappijen spelen hierop in en brengen steeds meer maatwerkoplossingen op de markt. Pakketpolissen voor zzp’ers, maar ook speciale verzekeringen die zijn afgestemd op uw beroepsgroep.

Maar er is meer. Net als u anders in het leven staat dan een paar jaar geleden, zult u in de toekomst ook nieuwe inzichten en ideeën hebben. Finenzo wil u graag in alle fasen van uw leven en bedrijf tot dienst zijn. Samen met u analyseren we welke financiële risico’s u kunt dragen, welke u wilt afdekken en welke voor de toekomst van belang zijn. We zijn er om u voor te lichten, staan u bij in geval van schade en zijn uw aanspreekpersoon wanneer uw behoeften veranderen. 

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van verzekeringen. 

Verzekering

Aard van de verzekering

Doelgroep

Inventaris/goederen verzekering

Materiële schade bij diefstal en vandalisme

Vak/ambachtsmensen, (web)winkeliers

Gebouw/glas verzekering

Materiële schade aan uw gebouw

Iedereen die bedrijfsruimte heeft gehuurd of gekocht, maar ook wanneer u een deel van uw woning bedrijfsmatig in gebruik heeft

Computer/elektronica verzekering

Materiële schade aan uw computer, zowel binnen als buiten uw bedrijf

Consultants en anderen die voor hun primaire werkzaamheden afhankelijk zijn van de computer c.q. laptop

Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Materiële en letselschade die bij werkzaamheden kan ontstaan

Iedere zzp’er

Rechtsbijstand

Verleent bijstand bij juridische geschillen (naturaverzekering)

Afhankelijk van uw financiële risico’s en aard van uw werkzaamheden

Beroepsaansprakelijkheid

Financiële schade bij derden die het gevolg zijn van uw advisering

Consultants en adviseurs

(Bestel)auto

Een WA-verzekering is wettelijk verplicht

Iedereen met een (bedrijfs) auto

Eigen vervoerverzekering

Dekt de inhoud van auto bij diefstal en vandalisme

Transporteurs, maar ook ambachtsmensen die bijvoorbeeld veel gereedschap in hun auto vervoeren

Goederentransport

 

 

Bedrijfsschade verzekeringen

Verzameling van verzekeringen bijvoorbeeld voor wanbetaling, milieuschade en andere bedrijfsmatige risico’s

Afhankelijk van de bedrijfsvoering

Arbeidsongeschikheid verzekering

Inkomensschade bij ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid

Iedere zzp’er

Pensioenen

 

 

Nabestaandenpensioen

Sommenverzekering die uitkeert na overlijden

Iedere zzp’er

Ouderdomspensioen

Kapitaalverzekering die uitkeert op latere leeftijd bijvoorbeeld met 65

Iedere zzp’er

 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

‘Voor alles wat telt in uw leven’ is de slogan van Finenzo. Dat gaat op voor uw persoonlijke leven, maar ook voor uw onderneming. Wij bieden u een breed dienstenpakket op het gebied van schadeverzekeringen, levenverzekeringen, pensioenen, kredieten en hypotheken.

Speciaal voor zzp’ers zijn er standaard zzp-pakketten, maar wij kunnen u ook een op maat samengesteld pakket aanbieden. Welk pakket het beste bij u past? Dat zal blijken zodra we samen met u de zakelijke en persoonlijke risico’s in kaart hebben gebracht.

Om u optimaal van dienst te zijn, doorlopen wij regelmatig met u de volgende stappen:

  1. Risico-inventarisatie
  2. Risico-analyse
  3. Advisering
  4. Maatwerkoplossing
  5. Het up-to-date huden van de verzekeringen


Welke risico’s u wenst te verzekeren en welke u zelf kunt dragen, bepaalt u zelf. Wij treden op als uw adviseur en bemiddelaar waar u niet alleen bij terecht kunt voor vragen, maar die u ook bij schade bijstaat. 

 

Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Zijn uw voeten goed verzekerd?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?


Klik hier!